Γίνε Βιβλικός απολογητής σε 8 απλά βήματα

Ένας οδηγός 8 βημάτων στην απόλυτη αλήθεια της Βίβλου μέσω των Χριστιανών απολογητών.

1o ΒΗΜΑ
Αποδέξου την θεόπνευστη, απόλυτη και κατά λέξη αλήθεια της Βίβλου.
Αυτό είναι κατά μακράν το πιο σημαντικό βήμα: Εάν η βίβλος δεν είναι η απόλυτη αλήθεια, μπορείς να αυτοκτονήσεις αυτή την στιγμή.

2ο ΒΗΜΑ
Διαστρέβλωσε την έννοια του «απόλυτου» ώστε να γίνει αγνώριστη.
Όταν οι Βιβλικοί απολογητές χρησιμοποιούν την λέξη «απόλυτος» δεν της δίνουν την ίδια βαρύτητα όπως θα έκανε οποιοσδήποτε άλλος.

Ως απολογητής σου επιτρέπονται συγκεκριμένες παρεκκλίσεις στο τι είναι «απόλυτο». Για παράδειγμα, εάν κάποιος πει «Οδηγούσα με 85 km/h» και ισχυριστεί ότι αυτό είναι «απολύτως αληθές», κάποιος θα καταλάβει ότι οδηγούσε ακριβώς με 85 km/h. Αργότερα, εάν αποδειχθεί ότι οδηγούσε με 105 km/h, θα θεωρηθεί στην καλύτερη περίπτωση «λάθος» και στην χειρότερη «ψεύτης». Ωστόσο, εσύ ως απολογητής, μπορείς να ισχυριστείς το ίδιο χωρίς να είσαι ούτε λάθος, ούτε ψεύτης. Μπορείς να ισχυριστείς ότι ο κόσμος απλά «παρερμήνευσε» την κατα-λέξη δήλωσή σου.

Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά και δεν μπορείς να το παρατραβήξεις: Μία κατά λέξη δήλωση μπορεί να απαιτεί ερμηνεία εάν είναι εμφανώς αντιφατική με κάποιο άλλο γεγονός. Ωστόσο, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, αυτό το προνόμιο ισχύει μόνο για δηλώσεις Βιβλικών απολογητών και καμιάς άλλης θρησκείας, ιδέας ή επιστήμης.

Έτσι, εάν εσύ, ως απολογητής, κάνεις την δήλωση «Οδηγούσα με 85 km/h» ενώ παρευρισκόμενοι, ραντάρ της τροχαίας και ειδικοί σε θέματα χρονομέτρησης πουν ότι οδηγούσες με 105 km/h, μπορείς να ισχυριστείς ότι, μέσα στο πλαίσιο της δήλωσής σου:

α) Τα 85 km/h είναι «αρκετά κοντά στα 105 km/h ώστε να θεωρηθεί ακριβές: άλλωστε, τίποτα δεν μπορεί να οριστεί με απόλυτη ακρίβεια».
β) Τα «105 km/h» προφανώς μεταφράζονται σε «85 km/h σε σχέση με ένα αυτοκίνητο που κινείται με 20 km/h στην ίδια κατεύθυνση, το οποίο ξέχασα να αναφέρω αλλά φανερά υπαινίχθηκα καθώς η δήλωσή μου είναι κατά λέξη αληθής.
γ) Οι ώρες ήταν μικρότερες τότε.
δ) Το χιλιόμετρο ήταν μακρύτερο τότε.
ε) Οι παρευρισκόμενοι, η τροχαία και οι ειδικοί χρονομέτρησης σφάλουν, ψεύδονται ή το κάνουν από μοχθηρία.

Φυσικά η όλη αναστάτωση θα είχε αποφευχθεί εάν δεν είχε γίνει μία δήλωση που να μπορεί να διερευνηθεί περαιτέρω, αλλά κάποιες φορές αυτό είναι αναπόφευκτο, ακόμα και για έναν απολογητή.

Εφαρμόζοντας αυτή την τεχνική στην Βίβλο, μπορείς εύκολα να αποδείξεις την απόλυτη αλήθεια της. Εφαρμόζοντάς την στην επιστήμη μεταβαίνεις στο τρίτο βήμα της πορείας σου προς το να γίνεις απολογητής της Βίβλου: 3ο βήμα.

» Βοηθητική πληροφορία
Επανα-ερμηνεύοντας την λέξη «απόλυτος» θα μάθεις επιπροσθέτως να επανα-ερμηνεύεις οποιαδήποτε λέξη σου δημιουργεί προβλήματα.

3ο ΒΗΜΑ
Αγνόησε ή επανερμήνευσε τις επιστημονικές γνώσεις των τελευταίων 600 ετών.
Πολλοί από αυτούς που επιτίθενται στην Βίβλο θα χρησιμοποιήσουν τα πορίσματα της επιστήμης για να αποδείξουν ότι τμήματα της Βίβλου δεν είναι απολύτως αληθή. Όταν κάποιος κάνει κάτι τέτοιο, έχεις αρκετές διαθέσιμες επιλογές δράσης . Μπορείς:
α) Να ισχυριστείς ότι η επιστήμη κάνει λάθος.
β) Να ισχυριστείς ότι η επιστήμη ανέκαθεν συμφωνούσε με την Βίβλο.
γ) Να επανακαθορίσεις το «απόλυτο» (μέσω του 2ου βήματος) ώστε να ισχυριστείς ότι η βίβλος δεν αναφέρει ακριβώς αυτό που λέει ο επιτιθέμενος.

Ενώ αρκετοί απολογητές επιλέγουν την πρώτη επιλογή, η δεύτερη και η τρίτη είναι εξίσου έγκυρες. Για παράδειγμα, όταν κάποιος επιτεθεί στην Γέννεση λέγοντας «δεν είναι δυνατόν να υπήρξε παγκόσμιος κατακλυσμός για τους επιστημονικούς λόγους α, β και γ» μπορείς:
α) Να ισχυριστείς ότι η επιστήμη κάνει λάθος και δεν μπορεί να εξηγήσει τίποτα και συνεπώς τα αίτια α, β και γ είναι μόνο για να μπερδέψουν τον κόσμο.
β) Να ισχυριστείς ότι υπάρχουν πολλά ενδεικτικά στοιχεία ενός παγκόσμιου κατακλυσμού και ότι η επιστήμη κάποια μέρα θα τα αποδείξει και θα απαντήσει στα α, β και γ και συνεπώς η Βίβλος συνολικά και ολοκληρωτικά συμφωνεί με την επιστήμη.
γ) Να ισχυριστείς ότι η Βίβλος δεν αναφέρει ότι η πλυμμήρα ήταν παγκόσμια και συνεπώς οι λόγοι α, β και γ δεν στέκουν.

Ως απολογητής είσαι ελεύθερος να επιλέξεις οποιονδήποτε από τους παραπάνω ισχυρισμούς ανάλογα με τις ενστάσεις που θα ακουστούν. Αυτό σε οδηγεί στο επόμενο βήμα.

» Βοηθητική πληροφορία
Ένας καλός κανόνας είναι να προσπαθήσεις να επανερμηνεύσεις την επιστήμη προτού προσπαθήσεις να επανερμηνεύσεις την Βίβλο.

4ο ΒΗΜΑ
Μάθε να πιστεύεις σε δύο ή περισσότερες αντικρουόμενες ιδέες ταυτόχρονα.
Εσύ, ως Βιβλικός απολογητής, πρέπει να είσαι ικανός να πιστεύεις σε οποιοδήποτε αριθμό αλληλο-αντικρουόμενων ιδεών. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να έχεις κανένα πρόβλημα με το να πιστεύεις ότι η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει τον αμετάβλητο λόγο του θεού, και ταυτόχρονα, να πιστεύεις ότι η Νέα Διαθήκη παρουσιάζει τον αμετάβλητο λόγο του θεού. Αυτό το φαινομενικά αδύνατο κατόρθωμα πραγματοποιείται συνδυάζοντας όλα όσα έμαθες παραπάνω.

» Βοηθητική πληροφορία
Χρησιμοποίησε αυτό το βήμα για να πιστέψεις στην Τριαδικότητα.

Παρομοίως με το παραπάνω «επιστημονικό» παράδειγμα, είναι πολύ έυκολο, για έναν Βιβλικό απολογητή, να πιστεύει πως η επιστήμη κάνει λάθος αφού διαφωνεί με την Βίβλο, και την ίδια στιγμή να πιστεύει πως η Βίβλος είναι σωστή αφού η επιστήμη συμφωνεί με αυτή.

Ας εξετάσουμε κάθε περίπτωση λεπτομερώς:

1. «Η επιστήμη κάνει λάθος γιατί διαφωνεί με την Βίβλο».
Αυτό είναι εμφανώς σωστό καθώς η επιστήμη κάνει λόγο για την εξέλιξη των ειδών και αυτό βρίσκεται σε αντιδιαστολή με την Βίβλο. Καθώς η Βίβλος είναι ο ιερός λόγος του θεού και είναι απολύτως και ολοκληρωτικά σωστή, η επιστήμη πρέπει να κάνει λάθος.

2. «Η βίβλος είναι σωστή γιατί η επιστήμη συμφωνεί με αυτή».
Αυτό είναι εμφανώς σωστό. Η επιστήμη μας αποδεικνύει ότι κάποια πράγματα που αναφέρονται στην Βίβλο όντως συνέβησαν, και ότι κάποια από τα θαύματα της Βίβλου εξηγούνται με επιστημονικό τρόπο. Εάν προσθέσουμε σε αυτά την ικανότητά μας να επαναπροσδιορίζουμε επιστημονικές θεωρίες όπως βιολογία, φυσική, μαθηματικά, στατιστική, σχετικότητα, ιστορία, αρχαιολογία και κβαντομηχανική η ικανότητά μας να υποστηρίξουμε την Βίβλο μέσω της επιστήμης αυξάνει δραματικά.

Αλλωστε, η επιστήμη είναι έργο ανθρώπων ενώ η Βίβλος θεϊκής προέλευσης. Εσύ, ως απολογητής, προσπαθείς να αποδείξεις ότι η Βίβλος είναι ο απόλυτος λόγος του Θεού, συνεπώς οτιδήποτε φαίνεται να είναι σε αντίθεση με αυτή είναι αυτομάτως λάθος και οτιδήποτε φαίνεται να την υποστηρίζει αυτομάτως σωστό.

» Σημαντικό
Κάποιοι «Νεο-εποχίτες Χριστιανοί» μπορεί να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τον νόμο της «διαστρέβλωσης του όρου του απόλυτου» ώστε να πουν ότι η Γέννεση δεν αντιμάχεται την θεωρεία της εξέλιξης εάν την διαβάσεις έτσι απλά. Για λόγους στους οποίους δεν θα αναφερθώ τώρα αυτό είναι λάθος.

5ο ΒΗΜΑ
Μάθε τις εκατοντάδες εκπληρωμένων προφητειών που περιέχονται στη Βίβλο.
Ως Βιβλικός απολογητής, μία από τις κύριες εργασίες σου είναι ο εντοπισμός και όλων των θαυμαστών και εκπληρωμένων προφητειών που περιέχονται στη Βίβλο. Μετά την αποδοχή των 4 πρώτων βημάτων αυτό το βήμα δεν πρέπει να σε δυσκολέψει.

Οι προφητείες που θα βρεις στην Βίβλο δεν είναι πάντα της μορφής «το γεγονός Χ θα συμβεί στο μέλλον», και δεν είναι ποτέ της μορφής «το γεγονός Χ θα συμβεί στις 8 Δεκεμβρίου 102μχ και ώρα 12:30 στην πόλης της Ιερουσαλήμ, στον Ιάκωβο που έχει τον φούρνο στην τάδε οδό» (το οποίο πολλοί μη-απολογητές θα περίμεναν εσφαλμένα), αλλά αυτά τα γεγονότα δεν πρέπει να σε αποθαρρύνουν: είσαι ένας απολογητής, τέτοια πράγματα δεν μπορούν να σε σταματήσουν. Απλά εφαρμόζουμε τα βήματα ένα έως τέσσερα για να αποκαλύψουμε τις προφητείες.

α) Εξαιτίας του πρώτου βήματος, γνωρίζουμε ήδη ότι η Βίβλος είναι ο ιερός και απόλυτος λόγος του Θεού, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την γνώση ώστε να υποθέσουμε αυτομάτως ότι όλες οι προφητείες στην Βίβλο έχουν εκπληρωθεί, υποστηρίζοντας περαιτέρω έτσι την κατά λέξη αλήθεια της Βίβλου.
β) Εξαιτίας του δεύτερου βήματος, μπορούμε εικονικά να μετατρέψουμε οποιαδήποτε φράση της Βίβλου σε κάποιας μορφής προφητεία.
γ) Χάρη στο τρίτο βήμα, μπορούμε να διαστρεβλώσουμε γεγονότα ώστε να εμφανίσουμε ως εκπληρωμένες ακόμα και τις προφητείες με τις ισχνότερες αποδείξεις.
δ) Και τέλος, το τέταρτο βήμα μας επιτρέπει να πιστέψουμε ότι οι προφητείες έχουν εκπληρωθεί, και ότι με βάση την αντίληψη άλλων ανθρώπων δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα.

Αυτό που κυρίως ψάχνεις είναι φράσεις στην Παλαιά διαθήκη που να μπορούν να παρερμηνευθούν (μέσω του βήματος 2) έτσι ώστε να ταιριάζουν με κάτι που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη.

Έτσι όταν βλέπεις μια φράση όπως «Μην τσακίσεις τα κόκκαλα» στην Παλαιά Διαθήκη, εσύ ως απολογητής, μπορείς εύκολα να το λάβεις αυτό ως προφητεία. Από την στιγμή που κανένα από τα οστά του Χριστού δεν έσπασε, γνωρίζουμε ότι η φράση «Μην τσακίσεις τα κόκκαλα» πρέπει να ήταν προφητεία, ακόμα και αν αναφερόταν στην σφαγή ενός αρνιού και ας μην αναφέρεται ότι ήταν προφητεία για τον Χριστό.
» Σημαντικό
Είναι πολύ σημαντικό να μην προσπαθήσεις να εφαρμόσεις αυτή την τεχνική σε άλλα θρησκευτικά κείμενα, μόνο στην Βίβλο. Ενώ είναι αληθές ότι μπορεί να βρεις παρόμοιες «προφητείες» και σε άλλα θρησκευτικά κείμενα ακόμα και σε βιβλία τσέπης, αυτές δεν είναι πραγματικές προφητείες καθώς δεν είναι στην Βίβλο (βλ. 1ο βήμα). Ίσως βρεις βοηθητικό να αποφύγεις να διαβάσεις οποιοδήποτε βιβλίο δεν είναι κατηγορηματικά προ-χριστιανικό.

Ένα άλλο σημαντικό τμήμα προφητειών που θα βρεις είναι πρηφητείες πραγμάτων εκτός Βίβλου. Η γενική ιδέα είναι να ισχυρίζεσαι πως όποτε η Βίβλος αναφέρει μία πόλη, ένα χωριό, έναν άνθρωπο ή ένα συμβάν, αυτό είναι προφητεία. Έτσι έαν η Βίβλος αναφέρει ένα έθνος που ονομάζεται «Αίγυπτος» και αν όντως υπήρξε ένα τέτοιο έθνος, τότε αυτό μετατρέπει την συγκεκρημένη αναφορά της Βίβλου σε μία εκπληρωμένη προφητεία. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό σημαίνει πως κυριολεκτικά υπάρχουν χιλιάδες τέτοιων προφητειών. Πολλοί μη-απολογητές θα προσπαθήσουν να υπονομεύσουν τέτοιου είδους προφητείες, λέγοντας πως όλα τα αρχαία κείμενα αναφέρουν χιλιάδες φυσικές τοποθεσίες, σχεδόν όλες όσες υπήρξαν ποτέ πραγματικά. Η απάντηση είναι απλή: δεν προέρχονται από την Βίβλο, άρα δεν ισχύουν (ως προφητείες).

Ένας από τους καλύτερους τύπους αυτών των εξωτερικών προφητειών είναι αυτές της καταστροφής μιάς πόλεως. Υπάρχουν πολλές τέτοιες στην Βίβλο. Πάρτε την πόλη των Σοδόμων για παράδειγμα: Η Βίβλος μας λέει πως η αρχαία πόλη των Σοδόμων καταστράφηκε από τον θεό, και φυσικά έπειτα από 3.000 χρόνια η πόλη δεν υπάρχει. Καταστρέφηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι σύγχρονοι αρχαιολόγοι δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν μεταξύ τους στο αν όντως υπήρξε ποτέ τέτοια πόλη!

Η πιο διάσημη αυτών των προφητειών είναι αυτή της καταστροφής της πόλης της Τύρου: η Βίβλος ξεκάθαρα αναφέρει πως θα καταστραφεί και ποτέ μα ποτέ ξανά δεν θα ξαναχτιστεί και εφαρμόζοντας τα βήματα 2 και 3 μπορούμε να κάνουμε αυτό απολύτως αληθές. Μη-απολογητές θα πουν ότι η πόλη υπάρχει ακόμα και ότι πάνω από 100.000 άνθρωποι κατοικούν σε αυτή, αλλά αυτό δεν πρέπει να σε ανησυχεί: είσαι ένας απολογητής! Απλά θα χρησιμοποιήσεις τον δικό σου ορισμό του «απόλυτου» για να πεις «φυσικά και υπάρχει ακόμα, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική όσο ήταν κάποτε, συνεπώς η προφητεία έχει εκπληρωθεί. Πραγματικά!» Βλέπεις;

» Βοηθητικό σημείωμα
Όσοι από εσάς έχετε ένα κάποιο υπόβαθρο λογικής (αστείο) ίσως βρείτε την ιδέα της υποστήριξης μιας πρότασης με επιχείρημα αυτή την ίδια πρόταση κάπως παράξενη, αλλά καθώς ήδη γνωρίζετε πως η Βίβλος είναι σωστή κατά λέξη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Βίβλο για να υποστηρίξουμε την Βίβλο.

6ο ΒΗΜΑ
Μάθε πως ο ηθικός σχετικισμός δεν είναι αλήθεια.
Ο ηθικός σχετικισμός, η πίστη ότι όλες οι ηθικές αποφάσεις εξαρτώνται από την περιβάλλουσα κοινωνία και πολιτισμό, είναι απλά αναληθής. Εάν κάτι είναι κακό, είναι κακό για όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών.

Πάρε την δουλεία ως παράδειγμα: γνωρίζουμε πως η δουλεία είναι κακό πράγμα και ότι αυτοί που έχουν σκλάβους είναι ανήθικοι, αλλά μέχρι και πριν 200 χρόνια η δουλεία θεωρούνταν πλήρως ηθική. Εάν οι οπαδοί της ηθικής σχετικότητας είναι σωστοί, αυτοί που είχαν σκλάβους δεν ήταν ανήθικοι καθώς ακολουθούσαν την ηθική της εποχής τους. Αλλά από την στιγμή που γνωρίζουμε ότι η σκλαβιά ήταν ανέκαθεν λάθος, πρέπει να υπάρχει μία απόλυτη ηθική όπως δίδεται στην Βίβλο.

7ο ΒΗΜΑ
Μάθε πως η απόλυτη ηθική μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την περίσταση ή την κοινωνία.
Τώρα και ενώ είναι αληθές πως η σκλαβιά είναι, και πάντα ήταν, ηθικά λάθος, αυτό δεν σημαίνει πως η σκλαβιά ήταν πάντα μα πάντα λάθος. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όπου οι νόμοι της εποχής και το επίπεδο πολιτισμού της κοινωνίας μετέβαλαν την απόλυτη ηθική.

Αυτό σημαίνει πως ενώ ήταν λάθος όσοι είχαν σκλάβους στις Η.Π.Α. 200 χρόνια πριν, δεν σημαίνει αυτό πως ήταν λάθος και όσοι στο αρχαίο Ισραήλ είχαν σκλάβους, επειδή για εκείνη την κοινωνία η σκλαβιά ήταν κάτι το φυσιολογικό. Αυτό διαφέρει από την ηθική σχετικότητα σε κάποια σημαντικά σημεία:
α) Η περιστασιακά απόλυτη ηθική συναντάται στην Βίβλο.
β) Η σχετική ηθική δεν υπάρχει στην Βίβλο.
γ) Η Βίβλος.
δ) Βίβλος.

» Βοηθητικό σημείωμα
Πολλοί μη-απολογητές θα χαρακτηρίσουν αυτό ως ανόητο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι καλή ιδέα να ρωτήσεις τον επιτιθέμενο για την ηθική και/ή τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, αλλά αγνόησε εντελώς τις όποιες απαντήσεις λάβεις ή τουλάχιστον επανερμήνευσέ τες με αρνητικό τρόπο.

Ακολουθώντας την ίδια τακτική, είναι δυνατόν να επιλύσεις τα περίφημα «μπερδέματα ηθικής» της βίβλου, όλα χωρίς ποτέ να αναφέρεις την φράση «ηθικός σχετικισμός». Έτσι όταν οι επιτιθέμενοι στην Βίβλο κάνουν κακοπροαίρετες ερωτήσεις όπως «Εάν ήταν λάθος για τους αρχαίους Εβραίους να τρώνε χοιρινό και μετά ο Ιησούς είπε πως το να τρως χοιρινό δεν είναι πλέον αμαρτία, δεν άλλαξε η ηθική;» μπορείς ασφαλώς να πεις «Όχι: η ηθική δεν άλλαξε, άλλαξαν οι καταστάσεις… με τέτοιο τρόπο ώστε φυσικά να μην εμπλέκεται οποιοσδήποτε ηθικός σχετικισμός».

Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με τις αλλαγές μεταξύ της Βιβλικής και της τωρινή ηθικής όρων όπως αιμομιξία, παιδοφιλία, ρατσισμός, ισότητα των δύο φύλων, παιδική πρόνοια, βιασμός, φόνος και γενοκτονία ευκόλως παραλείπονται μέσω αυτής της μεθόδου.

Μία άλλη μέθοδος που πιθανόν βρεις χρήσιμη είναι να ισχυριστείς πως οι προηγούμενες συμπεριφορές θεωρούνταν αποδεκτές επειδή είχαν περισσότερα θετικά αποτελέσματα (από αρνητικά). Έτσι, όταν ο Θεός έδινε εντολή στους ανθρώπους να προβούν σε φόνους και/ή βιασμούς των γυναικόπαιδων ολόκληρων πόλεων και εθνών αυτό γινόταν ώστε αυτές οι γυναίκες και παιδιά να μην καταλήξουν στην κόλαση ή να μην κάνουν άλλους να αμαρτήσουν ή κάτι άλλο εξίσου κακό.

Έτσι ο φόνος, ο βιασμός και η γενοκτονία ήταν πάντοτε λάθος, αλλά όταν ο Θεός διέταζε τότε τους ανθρώπους να διαπράξουν τέτοιες ενέργειες, αυτό δεν ήταν ηθικός σχετικισμός, άρα ήταν καλό. Ωστόσο αυτό ισχύει μόνο για το παρελθόν: η γενοκτονία, ο βιασμός και ο φόνος είναι πραγματικά λάθος τώρα, συνεπώς μην τα διαπράξετε, ασχέτως του οποιουδήποτε μεγαλύτερου καλού βγει από αυτά. Ίσως πρέπει να ξαναδιαβάσεις τα βήματα 1, 2, 3 και 4 εάν έχεις απορίες σε αυτό το βήμα.

» Βοηθητικό σημείωμα
Μπορείς επίσης να πεις κάτι για το πως το ζήτημα του χοιρινού είναι ένα άλλο σημείο στο οποίο η επιστήμη συμφωνεί με την Βίβλο καθώς η βρώση ωμού χοιρινού είναι κακή για σένα, αλλά αυτό είναι προαιρετικό.

8ο ΒΗΜΑ
Νοιώσε άνετα με την παράνοιά σου.
Κατά την διάρκεια της διαδικασίας μετατροπής σου σε Βιβλικό απολογητή, ίσως νοιώσεις να σου στρίβει λιγάκι. Μην ανησυχείς, αυτό είναι φυσιολογικό, και ίσως και αναγκαίο βήμα στον δρόμο προς την αληθινή Βιβλική απολυτότητα.

Πολλοί άνθρωποι φοβούνται σε αυτή την φάση με την διογκούμενη τρέλα τους και πισωγυρίζουν, λέγοντας πως είναι αδύνατο να συμβιβάσουν την απόλυτη Βίβλο με τον κόσμο γύρω μας ή ακόμα και με τον εαυτό της.

Αλλά, δυστυχώς, σφάλουν. Είναι αρκετά εύκολο να κάνεις τέτοια πράγματα αλλά πρέπει πρώτα να νοιώσεις άνετα με την εν γνώση σου διαφωνία σου. Πρέπει να μάθεις να πιστεύεις όλες τις απίθανες και αντικρουόμενες ιδέες που βρίσκονται έμφυτες στην Βιβλική απολυτότητα. Η ακμάζουσα τρέλα σου είναι το κλειδί προς το μέλλον σου ως Βιβλικός απολογητής.

» Βοηθητικό σημείωμα
Ως βοήθεια στην καταπολέμηση των αμφιβολιών σου δοκίμασε να βουλώσεις τα αυτιά με τα δάχτυλά σου επαναλαμβάνοντας διαρκώς «Λα λα λα λα λα λα λα λα».

Συγχαρητήρια! Βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο για να γίνεις Βιβλικός απολογητής! Παρόλο που αυτός ο οδηγός δεν έχει σκοπό να γίνει μία κατανοητή πηγή της Βιβλικής απολυτότητας, ελπίζουμε να απάντησε σε κάποιες από τις ενστάσεις των μη-απολογητών, και να σε βοήθησε στον δρόμο σου προς την Βιβλική απολογητική.

About Antikleidi Blog

Antikleidi blog antikleidiblog@gmail.com
This entry was posted in Θρησκεία. Bookmark the permalink.

1 Response to Γίνε Βιβλικός απολογητής σε 8 απλά βήματα

  1. Παράθεμα: The J-Files: H Αληθινή Ιστορία Του Ιησού | AntiChainLetter

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s